Styrelsens förslag på medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2021.
Förslaget innebär:
Vuxen 200 kr/år
Barn o ungdom upp till och med 16 år 150 kr/år
Familjemedlemskap* 400 kr/år
* Familjemedlemskap innebär två (2) vuxna och minst ett (1) barn (gäller barn upp till 16 år).

Styrelsens förslag på disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att 2019 års underskott överförs till 2020 års verksamhet.