Wetternbuggarna återupptar nu kursverksamhet med anpassningar pga den rådande pandemin.
På söndagens kurser ska du vara vaccinerad och uppvisa ett covidpass vid ditt första tillfälle, även senior bugg, samt på grund intensiv Lördagar. På resterande dagar och kurser behövs det inget covidpass.

Vi vill att alla ska kunna känna sig säkra på vad som gäller på våra kurser. Men vi vill även att du som kursdeltagare tar det egna ansvar som åligger oss alla från Folkhälsomyndigheten.
Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Vi följer både FHM och DSF rekommendationer utöver vår eget ansvar

Vi vill att du noga tänker efter innan du anmäler dig till en kurs hos oss då det faktiskt är en sport där vi är väldigt nära varandra. Att du liksom vi är beredda att verkligen ta ansvar för oss själva och för andra. Vi ser självklart att ni är vaccinerade när ni går kurs hos oss och på vissa av kurserna är det ett krav. Att vara vaccinerad ger ett bra skydd, men är inte hundraprocentigt. Så även du som är vaccinerad behöver följa alla allmänna råd och även vara observant på lätta förkylningssymtom.

Detta är Wetternbuggarnas Coronaanpassningar på kursverksamhet:

¤ Stanna hemma vid minsta symtom som du inte känner igen, gäller både instruktörer som deltagare

¤ Du kan anmäla dig i par och då dansa med din partner hela kursen eller anmäla dig singel och få dansa med en deltagare per kurstillfälle. (beroende på hur smittläget är så kanske vi kan börja med framflytt men inte som det ser ut nu)

¤ Du kan visa upp ett vaccinationskort på de kurser som kräver det. Gäller även våra instruktörer på given kurs.

¤ Man får tidigast gå in i entrén 15 min före kursstart och då fortsätta in i lokalen utan att hänga kvar i entrén eller cafeterian,  se till att hålla avstånd till andra.

¤ När kursen är slut ber vi alla att lämna lokalen så snart det går utan trängsel och man får fortsätta umgås och prata med andra kursdeltagare utomhus.

¤ Vi har kortat ner samtliga kurser med 15 min för att på så sätt hinna vädra igenom hela danslokalen och att förhindra trängsel i entrén.

¤ Vi tar bort pausen och håller cafeterian stängd och därför påverkas inte kursinnehållet nämnvärt av 15 minuters kortare kurs.

¤ Ta gärna med egen påfylld vattenflaska för att undvika trängsel för vattenpåfyllnad.

¤ Vi har inga som medföljare som sitter och tittar på eller personer som befinner sig i lokalen.

Med hopp om förståelse och en önskan om en trevlig danshöst vill vi hälsa er välkomna att anmäla er till vår kursvrksamhet.

Vänligen

Styrelsen


Vi följer myndigheternas rekomendationer och restriktioner. Vi följer även Svenska Danssportsförbundets riklinjer.

Länk till SDFs riklinjer